รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  
 
 


ที่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140   
Create by : http://msglive.org Version 3.3 ©2555-2565.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.